Předchozí povídka | Další povídka | Obsah | Základna

Na konci věků

Filip Škába

Zastavení první: Tvůrce hvězd

Bylo tomu 262 miliard let od počátku věků. Funkci Gigantického Galaktanta, šéfa Auragonského parlamentu a celého vesmíru zastával Black & Blue Rock-Hlemýžď. Titul "Gigantický" byl tak trochu paradoxem, neboť jeho nositel patřil k nejmenším bytostem světa. Stejně tak jeho předkové, kteří úřad dědili již od dob uprostřed věků, kdy praotec Black and White Rock-Hlemýžď zastavil rozpínání vesmíru a zachránil ho tak před vychladnutím a zároveň i před zánikem v konečné singularitě.

Gigantický Galaktant sídlil na planetě Auragon, která ležela v přesném geometrickém středu Auragonského vesmíru. Po dobu vlády Black & Blue Rock-Hlemýždě i jeho předků vzkvétal vesmír ve všech svých částech. Všemožné rasy bytostí se radostně množily a hledaly nový životní prostor. Galaxie se rozrůstaly a mezihvězdná prázdnota se plnila novými světy. Veliký StarMaker zažehl miriády nových hvězd a vytvořil přemnoho nádherných planetárních soustav. Vzdálené hvězdokupy se roztahovaly, až se dotkly a srostly v úžasné moře hvězd. Black & Blue Rock-Hlemýžď na to pomýšlel s uspokojením. Proto ho také velmi trápilo, že právě bytost, která se o štěstí Auragonu zasloužila nejvíce, je sama snad jediná opravdu nešťastná. Dostal totiž naléhavou zprávu od psychiatra Dr DUBBa, že stav StarMakera se opět zhoršil. V 565 963 256. roce své vlády se tedy rozhodl navštívit planetu Proaktris, která se v posledních tisíciletích stala útulkem Tvůrce Hvězd.

Black & Blue Rock-Hlemýžď by vyrazil na cestu i sám, ale jeho osobní ochrana, kapitán Stará Bušící Ruka se nedal odbýt. Ve vesmíru panoval mír a již dávno byla rozpuštěna policie, složená ze sebevražedných výbušných bytostí - pyroniků. Kapitán Stará Bušící Ruka byl jediným mužem (lépe řečeno pavoukem, protože počet jeho končetin s věkem vzrůstal a právě dosáhl jedenácti), který pečoval o bezpečnost Gigantického Galaktanta. Kromě něj však Black & Blue Rock-Hlemýžď občas využíval služeb bratrstva apendixxů, nerozlučné rodiny žlutých červovitých tvorů. Množili se dělením a mohli jste je najít kdekoli, od středu až po samotné hranice Auragonského vesmíru. Apendixxové měli velmi silný cit pro spravedlnost, zděděný po prapředcích, známých rebelech Calyxxovi a Apendixxovi. Nikdy neváhali vytáhnout do boje za práva všech bytostí. K rodu Rock-Hlemýžďů je poutalo přátelství již od dob uprostřed věků. Hlava celé rodiny, apendixx Klymaxx byl osobním přítelem nynějšího Gigantického Galaktanta. Také on ho provázel při cestě na Proaktris.


Na Auragonu byla zastávka mezihvězdného vlaku přímo na Trojúhelníkovém náměstí před budovou parlamentu. Kapitán Stará Bušící Ruka nesl malého Gigantického Galaktanta na otevřené dlani a za nimi pospíchal žlutý Klymaxx. Vmáčkli se do vagónu plného veselých pokřikujících turistů různých ras, kteří se zřejmě vraceli z exkurze ze Středu světa. Kapitán Stará Bušící Ruka raději zvedl nevelkého Klymaxxe do druhé ruky, aby ho rozjaření cestující neušlapali.

Sotva se dveře vagónu uzavřely, kosmovlak prudce vyrazil a Auragon zmizel kdesi za nimi. Dráha vlaku skákala od hvězdy ke hvězdě. Některá tělesa obkroužili po oběžné dráze, jinde se hnali napříč úzkým prostorem mezi planetárními soustavami. Po několika zastávkách dorazili na Proaktris. Z přeplněného vagónu vystoupili na liduprázdnou planetu a kosmovlak ihned odfičel.

Před nimi na povrchu leželo obrovské tělo, zářící unaveným zlatomodrým světlem.

"Bože, ten sešel," povzdychl si Black & Blue Rock-Hlemýžď,

když spatřil spícího StarMakera.

"Od té doby, kdy jsem ho viděl naposledy, se scvrkl snad na polovinu," usoudil Klymaxx.

Kapitán Stará Bušící Ruka je nesl prázdnou plání k ležícímu tělu. Ačkoli StarMaker výrazně zchátral, stále ještě potřeboval celou planetu pro sebe. Na Proaktris každému případnému osadníkovi hrozilo nebezpečí zašlápnutí nebo zasednutí. Proto také Proaktris patřila k nejliduprázdnějším planetám ve vesmíru.

"Vítám vás," běžel jim vstříc vysoký vousatý muž, psychiatr Dr DUBB. "Bohužel, StarMakerův stav je velmi špatný."

"Co mu vlastně chybí, doktore," zeptal se starostlivě Black & Blue Rock-Hlemýžď.

"To je jednoduché. Chybí mu jeho přirozená činnost. Vždyť už je to více než sedm tisíc let, kdy naposled vytvořil hvězdu. Ve vesmíru už není žádné volné místo, kde by mohl zažehnout termonukleární reakci a sestavit novou hvězdnou soustavu. Každé další tvoření hvězd kdekoli ve vesmíru by nutně ohrozilo životy bytostí."

Black & Blue Rock-Hlemýžď si povzdychl. Kapitán Stará Bušící Ruka ho i s Klymaxxem postavil na zem.

"Můžete mu nějak pomoci, doktore? Lze ho zbavit tohoto komplexu?"

"Snad ano," pokrčil rameny Dr DUBB, "bojím se však, že nejde jen o problém psychiky. Pro StarMakera je tvoření hvězd fyziologickou potřebou. Nečinností velmi chátrá. Sami vidíte, co zbývá z nádhery Tvůrce hvězd."

"Co kdybychom ve vesmíru vyhradili rezervaci, kde by mohl StarMaker pracovat?" navrhl Klymaxx. "Ačkoli, po čase by musel hvězdy opět ničit, nebo je nějak znovu použít."

"Nevím, nevím, Klymaxxi," řekl Black & Blue Rock-Hlemýžď. "Kterou oblast můžeme nechat vysídlit? Setkali bychom se s velkým odporem usedlíků. Vždyť všude..."

StarMaker se pohnul. Jeho velké zlatomodré oči se otevřely a upřely pohled kamsi do vesmíru. Rty se zachvěly:

"Rozbuško..."

"Blouzní," zašeptal Dr DUBB, "neustále si mumlá o jakési tajemné bytosti, staré jako svět. Stále ji volá."

"StarMakere," promluvil nahlas Gigantický Galaktant, "to jsem já, poznáváš mě? Kdo je Rozbuška? Proč ji voláš?"

Oči Tvůrce hvězd nereagovaly. "Rozbuško krásná," zašeptal opět, "čekáš na svou chvíli... Ty dokážeš ničit, rozbiješ vesmír... a já udělám nové hvězdy. Rozbuško, proč nejsme spolu?"

"Kde je Rozbuška, odpověz," otázal se Black & Blue Rock-Hlemýžď důrazně.

"Ach, kdybych jen tušil, kde najdu svou Rozbušku... Ona je můj nový život, smrt a zrození vesmíru..." StarMaker zaúpěl a zavřel oči.

"Nerozrušujte ho prosím více," řekl Dr DUBB, "jenom tím zhoršíte jeho stav."

"Dobře, doktore," řekl Gigantický Galaktant, "budeme se snažit pro StarMakera něco vymyslet. Možná přece jen použijeme Klymaxxův návrh. Vy však dávejte pozor na každé pacientovo slovo. Ví něco velmi důležitého. Možná jde o strašlivé tajemství, staré jako sám Auragon. Jistě si uvědomujete, že pokud není Rozbuška pouhým výplodem chorobné fantazie, znamenala by existence takové bytosti ohrožení celého vesmíru," zakončil s důrazem. "Kapitáne, půjdeme."

Stará Bušící Ruka zvedl Galaktanta i žlutého apendixxe a vykročil ke stanici kosmovlaku.

Zastavení druhé: Vesmírný zákon

Ve vlaku již bylo volněji. Cesta sestávala ze zastávek plných světel a křiku veselých bytostí, a z krátkých úseků tmy nebo šera, kdy kosmovlak spěchal po úzkých rampách od hvězdy ke hvězdě.

Právě uprostřed přejezdu, kdy ve vagónu sedělo nejméně cestujících, ozvaly se vpředu výbuchy a vystrašené ječení. Kosmovlak zprudka zastavil. Dveře rozrazil tucet pyroniků v černých kombinézách. V očích jim plály plaménky. Když spatřili Gigantického Galaktanta, rychle se rozestoupili do kruhu. Ostatní cestující se vyděšeně tiskli ke stěnám, ale pyronici jim nevěnovali pozornost.

"Odvedeme vás. Todle je konec světa," zahuhlal nejinteligentněji vyhlížející pyronik.

Než stačil Black & Blue Rock-Hlemýžď cokoli odpovědět, kapitán Stará Bušící Ruka vyrazil. Skočil mezi útočníky a roztočil se ve smrtícím tanci pradávného bojového umění Bu-Budo. Dokázal se strašlivou rychlostí přesně zasáhnout citlivá místa na hlavě protivníka tak, že mu provedl okamžitou lobotomii. Nikdo nebyl tak rychlý, aby uhnul ochromujícímu úderu. Kapitán tak dokázal porazit mnohonásobnou přesilu, tím spíše, když do boje zapojil všech jedenáct svých končetin.

Naneštěstí, pyronici jsou snad jedinou rasou, která je proti umění Bu-Budo imunní. Jsou totiž od přirozenosti velmi tupí a zásah do mozku je téměř nevyvede z míry. A už vůbec se tím nesníží jejich hořlavost.

Když se před nimi mihla ruka kapitána Staré Bušící Ruky, pyronici jen na okamžik ztratili rovnováhu. A tři z nich se hned současně vrhli na kapitána a vybuchli. Cáry černých uniforem, jiskry a končetiny pavouka se rozlétly do všech stran. Detonace odhodila Black & Blue Rock-Hlemýždě přes celý vagón. A než se vzchopil, ocitl se i s Klymaxxem v černém pytli.


Black & Blue Rock-Hlemýžď se probral v temné uzavřené místnosti. Cítil se potlučený a celé tělíčko ho bolelo. Před sebou rozeznal postavu červovitého tvora. Klymaxx seděl v meditační poloze a kýval se ze strany na stranu.

"Klymaxxi?" ozval se Gigantický Galaktant.

"Jsem ve spojení se svými bratry, Blacku Rocku," odpověděl tiše apendixx. "Volám je na pomoc. Ale nemám tušení, kam nás to vlastně odtáhli."

"Snad nás brzy najdou," řekl Galaktant s nadějí. Dříve ho ani nenapadlo uvažovat o vlastní bezpečnosti. Ve vesmíru byl příliš dlouho klid. Ale nyní byl věrný kapitán Stará Bušící Ruka mrtev...

"Nechápu, o co těm výbušným chlapcům jde. Myslel jsem si, že snad dokonce vyhynuli."

"Naopak," řekl Klymaxx pochmurně. "Jen se dosud zřejmě skrývali. Bratři mi hlásí, že vesmír je najednou pyroniků plný."

Odkudsi se ozývalo dupání a šum mnoha hlasů. V temnotě zahlédl Black & Blue Rock-Hlemýžď světlý pruh. Dveře. Sklonil se a docela dobře viděl do sousedního sálu. Byl plný černých nohou, seřazených do útvaru. Náhle se všechny paty srazily.

"Chlapci moji!" ozval se hlas. "Konečně přichází naše chvíle. Nikdo z nás už nebude muset potupně žádat o svolení úřadů, aby směl naplnit svůj život nádherným výbuchem. Nejen to, náš rod zároveň splní veliké poslání, pro které nás Bůh Auragonu zavedl do svého vesmíru!"

Přes vlastní identifikaci neviděného mluvčího Black & Blue Rock-Hlemýžď nevěřil, že jde o pyronika. Na výbušného chlapce hovořil příliš souvisle. Hlas pokračoval:

"Od počátku věků platí ve vesmíru silný zákon. Říká, že nevzniká složité z jednoduchého. Vše směřuje k zjednodušení a chaosu a pokud se přece jen objeví něco složitého, pak je to jen dočasné a musí se brzy rozpadnout. Všichni souhlasí, že tento starý zákon platí bez výjimky. Zkuste naplnit krabici pískem. Můžete krabicí třást jak dlouho chcete, ale hrad z písku se uvnitř určitě nepostaví."

"Pochybuji, že pyronikové chápou zákon o růstu neuspořádanosti uzavřeného systému s časem," zašeptal Klymaxx, který také poklekl ke škvíře.

"Pst!" zasyčel Black & Blue Rock-Hlemýžď.

"A co Auragonský vesmír jako celek? Je plný složitého. Vznikají zde hvězdy, stavby, organizace, samé složité věci. I každá živá bytost sama je vlastně velmi složitou věcí. Znamená to snad, že zákon neplatí? Ne, tady není chyba. To vše je jen dočasné. Naopak, díky zákonu chápeme, kam vesmír směřuje a jaký je smysl naší rasy.

Co uvede nynější stav vesmíru do souladu se zákonem? Co rozloží složité struktury v celém Auragonu na ty nejjednodušší částečky? Jedině celovesmírný výbuch!"

Black & Blue Rock-Hlemýžď ztuhl zděšením.

"Dlouho jsme se připravovali na tuhle chvíli. Teď již zbývá jediné - aby Velká Matka dala pokyn. Na její signál vybuchnou všechny její děti současně. Tak naplníme naše životy v nejúžasnějším a nejničivějším výbuchu, jaký kdy vesmír zažil.

Je čas probudit Velkou Matku! Vzhůru na Auragon!"

Dveře se začaly otřásat radostným pokřikem pyroniků a dupáním pevných bot.

Black & Blue Rock-Hlemýžď odskočil od dveří jako opařený. "Jestli se jim to podaří, bude to znamenat konec věků. Já jim v tom musím zabránit, vždyť mám odpovědnost za celý vesmír!" Pak se zdrceně posadil na zem, neboť si uvědomoval, jak málo nyní zmůže.

"Bratři pročesávají podezřelé planety v okolí sektoru, kde nás přepadli," řekl Klymaxx. "Dříve nebo později nás odsud dostanou."

"Aby však později nebylo pozdě," povzdechl si Black & Blue Rock-Hlemýžď.

Za dveřmi se ozvalo dupání pochodujících nohou. Pomalu utichalo, jak se jednotka pyroniků vzdalovala.

Náhle se zablesklo. Uprostřed místnosti se objevila dívka, vysoká až ke stropu. Byla nahá a dlouhé zlaté vlasy jí sahaly až po hýždě. Rozkročila se a založila ruce v bok. Do tváře jí Black & Blue Rock-Hlemýžď neviděl, výhled mu totiž zastiňovala špičatá ňadra.

"Kdo jsi? Kde se tu bereš?" zvolal.

Víla si jich všimla a usmála se. Ústa měla plná drobných špičatých zubů. "Á, sám Gigantický Galaktant! Setkáváme se poprvé, že?" Zasmála se. "Jsem víla Vivith, sestra velikého StarMakera, kterého jistě dobře znáš. Žiju na okraji vesmíru a cestuji jen velmi zřídka. Když se totiž přenáším prostorem, Bůh Auragonu často změní můj směr a já se pak objevím někde úplně jinde. Tentokrát jsem chtěla navštívit svého bratra, protože jsem se doslechla, že onemocněl. Kde to vlastně jsem?"

"Sami nevíme," odpověděl Klymaxx. "Přepadli nás pyronici, právě když jsme se vraceli od nemocného StarMakera. Zabili kapitána Starou Bušící Ruku a nás odvlekli."

"Chtěla bych bratrovi nějak pomoci," povzdechla si Vivith. "A ti pyronici - opravdu nepříjemné bytosti. Nemám je ráda. Řekla bych, že se v poslední době přemnožili."

"Snad bych proti nim nic neměl," řekl pochmurně Black & Blue Rock-Hlemýžď, "kdyby se právě nechystali vyhodit celý vesmír do povětří."

"Cože?" podivila se víla. Uvědomila si, že Gigantický Galaktant i žlutý apendixx jsou na pokraji zoufalství. Pak řekla: "Myslím, že bude lepší, když odsud odejdeme!"

Prudce se roztočila na špičkách ve zvláštním divokém tanci. Black & Blue Rock-Hlemýžď si všiml, že zlaté vlasy víly vyrůstají také podél celé páteře. Dlouhé vlasy se zavlnily v kruhu a vyvolaly takový vítr, že oba malí tvorové padli k zemi. Pak se ve stropě objevily trhliny. Strašlivá vichřice rozervala stěny a celá budova kolem nich se rozpadla. Vítr odnášel kusy zdí do prostoru. A mezi vílinými vlasy začala prosvítat obloha.

Vivith ustala v ničivém tanci. Kam až dohlédli, všude zanechal vichr hroznou spoušť.

Z oblohy se začaly snášet desítky apendixxů s tryskami na zádech.

"Bratři, našli jste nás!" zvolal Klymaxx.

Jeden z apendixxů se mu ohlásil. "Nepřátelská skupina unikla do prostoru," oznámil.

"Rychle za nimi, Analytixxi," rozkázal Black & Blue Rock-Hlemýžď, "rychle na Auragon!"

Zastavení třetí: Vílí pláč

Většina apendixxů pod vedením Analytixxe ihned odstartovala směrem do středu vesmíru. Black & Blue Rock-Hlemýžď, Klymaxx i Vivith si připjali na záda trysky a vzlétli za nimi. Prolétali úzkými volnými prostory mezi planetami, protahovali se kolem planoucích hvězd, vyhýbali se četným mostům a vysutým drahám kosmovlaku. Apendixxe, kteří byli v létání mnohem zdatnější, ztratila trojice z dohledu, ale Klymaxx s nimi stále udržoval myšlenkové spojení.

Už když se blížili k Auragonu, slyšeli bzučení blasterů a výbuchy. Zastavili se na stacionární dráze nad planetou, přímo nad Trojúhelníkovým náměstím. Skrz skleněnou dlažbu náměstí prosvítala oranžová pulsující skvrna - jádro planety, střed Auragonského vesmíru. Prostranství se hemžilo turisty, kteří si dosud nevšimli, že nad jejich hlavami zuří boj. Nedaleko od Galaktanta a jeho společníků visel na úzké dráze rozbitý kosmovlak, ve kterém se krčili vyděšení cestující. Pyronici, soustředění na rampě, se marně snažili uniknout z ohniska palby blasterů. Pokoušeli se dostat blíže ke žlutým apendixxům, aby spolu se svou obětí vybuchli a roztrhli obkličující kruh. Zatím je však paprsky odpalovaly jednoho po druhém.

"Přestaňte pálit, chcete-li zůstat naživu!" zakřičel jeden z černě oděných výbušných chlapců, neobvykle veliký. "Jsem Mhamahbha, hlava rodu pyroniků! Nezrodil jsem se jako ostatní chlapci ze spóry uvolněné Velkou Matkou. Vznikl jsem z člověka, který do sebe vstřebal stovky spór. Jestliže vybuchnu, zničím vás všechny!"

Apendixxové se zarazili, ale byli připraveni zbylé pyroniky okamžitě rozstřílet. Nejistě hleděli na Gigantického Galaktanta. Skutečně, jak zajmout či zneškodnit tak výbušnou bytost bez ohrožení životů apendixxů?

Mhamahbha se náhle začal kroutit, kňučel a chytal se hned za hlavu, hned zas za kolej na dráze kosmovlaku. "Neplač! Přestaň plakat!" úpěl.

Black & Blue Rock-Hlemýžď se ohlédl. Za ním se vznášela nahá Vivith a po tváři jí stékala slza. Nevypadala však nešťastně, spíš zlomyslně.

"Můj pláč vniká do jeho představ a způsobuje tam hotovou potopu. A jak se zdá, vodu tahle živá výbušnina nemůže vystát," zasmála se víla. Setřela slzu a Mhamahbha se přestal třást. Zbylí pyronici k němu přiskočili, aby ho podepřeli.

"Nemáte šanci nás zastavit," procedil mezi zuby Mhamahbha. "Probudíme Velkou Matku. Všichni pyronici vybuchnou a vše složité ve vesmíru se rozpadne. Zákonu bude učiněno zadost!"

"Velká Matka je jistě ta tajemná StarMakerova Rozbuška," řekl Klymaxx, "a skrývá se na Auragonu! Analytixxi, přivolej další bratry. Obsadíte planetu a celou ji pročešete!" rozkázal.

Část apendixxů zůstala na stráži zajatců. Další vyprošťovali z poničeného kosmovlaku vyděšené cestující. S ostatními se Analytixx snesl dolů na Auragon.

"Máme před sebou ještě jeden úkol - očistit vesmír od pyroniků," řekl Gigantický Galaktant. "Nechat tuhle vražednou rasu, aby se přemnožila, to byla velká chyba. A i když se nám podaří zneškodnit jejich Velkou Matku, zůstanou velkým nebezpečím, zvlášť kdyby se chtěli mstít."

"Mám strach, Blacku Rocku, že na to apendixxové nestačí. Pyroniků je jako vší," řekl Klymaxx nešťastně a Mhamahbha, který to poslouchal, se zachechtal. "Jak je vlastně můžeme zneškodnit? Kdekoli vybuchnou, způsobí velké škody, vždyť vesmír je velmi hustě osídlen."

Mhamahbha se rozchechtal ještě drzeji.

Vivith se na něj podívala s opovržením. "Asi se rozpláču," řekla.

Mhamahbha zařval a chytil se kolejnice. Tentokrát však pláč nezasáhl jen jeho. Všichni ostatní pyronici nevydrželi a s jekotem vyrazili bezhlavě pryč, jen co nejdál od víly. Nedolétli však daleko. Paprsky blasterů je v okamžiku proměnily v malé novy. Mhamahbha z posledních sil zalezl do konstrukce, která nesla koleje, aby zabránil sám sobě zbaběle uprchnout. Pak už se jen držel za hlavu a řval.

Vivith tekly slzy plným proudem po tvářích a skrápěly její ňadra. Pláč musel mít asi obrovskou sílu, protože i Black & Blue Rock-Hlemýžď cítil, jak ho zaplavuje smutek a představa, jako by ležel na dně oceánu.

"Blacku Rocku," zvolal nevěřícně Klymaxx, "bratři mi hlásí, že pyronici prchají! Výbušné chlapce po celém vesmíru zachvátila panika. Snaží se dostat co nejdále od Auragonu a utíkají až k samotným hranicím vesmíru!"

Gigantický Galaktant ulehčeně vydechl. Zapnul trysku a přiblížil se k vílině hlavě. Konejšivě ji pohladil po dlouhých vlasech. "Tak už neplač," řekl, "snad jsme získali čas."

Ukápla poslední slza. Mhamahbha zůstal bezvládně viset v konstrukci dráhy, potrhané výbuchy pyroniků. Jako kříženec zřejmě vydržel více než jeho soukmenovci.

Vivith se usmála. Náhle se však zablesklo a víla byla pryč.

Snad ji Bůh Auragonu odvedl zase zpět, pomyslel si s lítostí Black & Blue Rock-Hlemýžď.

Zastavení poslední: Střed světa

Dole na planetě se z mumraje na Trojúhelníkovém náměstí oddělila žlutá tečka a rychle se zvětšila. Analytixx zabrzdil před Gigantickým Galaktantem.

"Pročesali jsme celý Auragon," řekl. "Žádná bytost, kterou by bylo lze považovat za hledanou Rozbušku, se na planetě nenachází."

"Pak nám ten proradný kříženec lhal!" vykřikl rozzlobeně Klymaxx.

"Možná, že jste ji nepoznali, chlapče, vždyť o té bytosti nic nevíme," řekl Black & Blue Rock-Hlemýžď.

Analytixx se chtěl bránit, ale v tu chvíli Mhamahbha otevřel vyčerpaně jedno oko a zamumlal: "Je tady... Velká Matka... na dosah..."

Než dozněl jeho povzdech, zazněl z planety příšerný zvuk lámaných pevninských ker. Auragon zachvátilo globální zemětřesení. Vzápětí lomoz a praskání planetární kůry dostihl jekot tisíců bytostí, které ve zmatku prchaly do okolního prostoru. Přes zastavěný povrch se rozběhly praskliny.

"Pomozte při evakuaci!" křikl Black & Blue Rock-Hlemýžď na Analytixxe.

Sledoval, jak se rozevírá trhlina, táhnoucí se přímo přes Trojúhelníkové náměstí. Domy se hroutily a spolu s nimi se rozsypala i budova Auragonského parlamentu, která zde stála bezmála celé věky. Pocit lítosti a bezmoci zaplavil Gigantického Galaktanta. Síť puklin už obalila celou planetu. Auragon vypadal jako vařené vajíčko připravené k oloupání.

K oloupání došlo, když apendixxové odlétali do bezpečí snad s posledními uprchlíky. Kůra planety, rozdrobená na malé kusy skal a hornin, pomalu odplouvala do prostoru a odhalovala jádro. Obrovské oranžové těleso se převalovalo a pulsovalo - dýchalo! Střed vesmíru byl živý!

Black & Blue Rock-Hlemýžď a Klymaxx fascinovaně přihlíželi. Mhamahbha jen vydechl: "Velká Matko..."

Klymaxx se otřásl. A vzápětí se otřásly děsem všechny bytosti rozptýlené v širokém kruhu kolem oranžového tělesa, apendixxové i zachránění obyvatelé. Otřásl se celý vesmír, protože promluvil Bůh Auragonu:

"ODPALTE ROZBUŠKU!"

Black & Blue Rock-Hlemýžď strnul. Chce snad sám Bůh, aby vesmír zahynul? zděsil se.

Mhamahbha ožil. "Vidíte? Taková je vůle Boha Auragonu!" zvolal vítězně. Bleskově se vypletl z konstrukce a prudce se odrazil směrem k oranžovému tělesu. Black & Blue Rock-Hlemýžď zůstal jako ochromený.

"Velká Matko, konečně," vzdaloval se pyronikův hlas. V půli cesty ho náhle plnou silou zasáhl paprsek blasteru. Oslepující jas a žár téměř omráčily malého Galaktanta i střílejícího Klymaxxe a mrštily jimi zpět. Epicentrum výbuchu už bylo dál, než aby je ohrozil, ne však dost daleko, aby ovlivnil Velkou Matku.

"Nedopustím, aby vesmír zemřel!" křičel Klymaxx.

Dým po výbuchu se rozptýlil. Spatřili, jak se Rozbuška převaluje a pohasíná. Na oranžovém povrchu se objevila rudá žilnatina, jako na chladnoucím uhlíku.

"Ona umírá, Klymaxxi," zašeptal Black & Blue Rock-Hlemýžď.

"ODPALTE ROZBUŠKU!" zadunělo znovu vesmírem a ještě větší děs zaplavil bytosti. Klymaxx již jen nejistě přihlížel, stejně jako všichni vznášející se kolem. Nastalo ticho, rušené jen monotónním hučením Rozbušky. Její pohyb a dýchání se zpomalovalo, oranžová barva tmavla.

Náhle se uvnitř kruhu zkoprnělých bytostí zablesklo. Mezi poletujícími troskami planety se objevila Vivith a za ní - zesláblé tělo StarMakera. Nahá víla s vlajícími vlasy pevně držela velkou dlaň a táhla svého bratra kupředu.

Sotva StarMaker spatřil střed vesmíru, pookřál. "Rozbuško!" zvolal radostně a vrhl se k ní. S roztaženýma rukama se přitiskl na to veliké tělo. Oba je ukryla oslepující bílá záře.

Jinak se nestalo nic.

"Blacku Rocku," zakřičel náhle Klymaxx, "bratři ze všech oblastí na kraji vesmíru hlásí, že pyronici vybuchli!"

"Běda!" zaúpěl Galaktant, ale Klymaxx pokračoval: "Všichni ti pyronici byli zoufale namačkaní u samotných hranic vesmíru, kam je zahnal vílin pláč. Výbuchem rozbili hranice! Vesmír se otevírá do prázdnoty!"

Záře pominula. Tam, kde býval střed světa, spatřili jen mohutnou postavu, svítící nově nabytou silou. Znovuzrozený StarMaker pomalu odlétal tam, kde nekonečný prostor čekal na nové hvězdy.

(1991)


Předchozí povídka | Další povídka | Obsah | Základna