Předchozí povídka | Další povídka | Obsah | Základna

Gython

Petr Heteša

Signál, že něco není v pořádku, přišel přímo z vládních míst, což samo o sobě bylo velmi neobvyklé. Na jakékoli kolize či problémy bylo odjakživa upozorňováno z míst nejrůznějších, nikdy však oficiálních. Právě naopak. Vláda se o všem dovídala jako poslední. Odporovalo vesmírným zákonům, že vládní tajemník Ron Nichols zvedl sluchátko a vytočil úřad prezidenta Federálního úřadu na ochranu informací.

Peter Adams byl ve funkci teprve tři roky, ale stačilo to, aby mu ztučněly tváře, zpudinkovatěly prsty a aby se jeho váha zmnožila o neuvěřitelných 32 kilogramů. Telefonní linka mezi kanceláří vládního tajemníka a úřadovnou Adamse byla již natolik potažená pavučinami, že chvíli trvalo, než si Adams uvědomil, že opravdu vyzvání zelený telefon, který nikdy, co je svět světem, nezvonil.

Jako by se přibližoval k nebezpečnému zvířeti, opatrně a obezřetně, s maximálním soustředěním a pomalými pohyby, snad aby ho nevyrušil, zvedl sluchátko.


Federální úřad na ochranu informací sídlil v budově o dvaceti šesti podlažích s celoskleněnou neprůhlednou fasádou, zrcadlící nudu a nehybnost přetechnizovaného města MENTHAR, řízeného již od nepaměti centrálním počítačem Gython 9 000. Postupem času celý systém dosáhl takové dokonalosti, že by se ve třicetimiliónovém městě neobešel bez Gythonu nikdo déle jak půl hodiny. Předměstí na tom byla samozřejmě podstatně lépe (dvě hodiny) a nejlépe pak těch pár venkovských usedlostí s předpokládanou dvoudenní lhůtou přežití.

Pokud si třeba korektor z redakce listu Lowe Human chtěl dát kávu, musel požádat Gython. Gython mu sice řekl - Hele, nepřeháněj to, už máš dneska čtvrtou..., ale stejně mu ji nakonec dal. V podstatě se s ním dalo vyjít. Jedinou úlohou Gythonu totiž bylo zvyšovat životní komfort třicetimiliónového města s jeho satelitními osadami.


Vládní úředník, který kontaktoval Adamse, odmítl hovořit po telefonu či jakýchkoli jiných technických kanálech. To bylo neslýchané. Adams již dlouho s nikým nehovořil (nepočítáme-li jeho rodinu: dceru Lindu-3, manželku Susan-24) jinak než pomocí telefonu, faxu, počítače či infrodu. Toto oznámení bylo stejně šokující jako kdyby zaniklo Slunce. Skutečnost odporující přírodním zákonům. Adamsovi trvalo velmi dlouho, než byl schopen celou situaci pochopit, vstřebat, vyhodnotit a oznámit svou reakci druhé straně: "To je přece blbost."


Ten rok se abnormálně přemnožily veverky. Nikdo nevěděl proč a nikoho to ani moc nezajímalo. Problém přírody byl pro lidi něco jako problém vesmíru. Byli od ní odděleni téměř hermetickou zdí překybernetizované techniky. Netýkalo se jich to. Neměli to v obýváku.


Linda Hayswordová přesunula svého pěšce na D5. Tato partie vůbec nevypadala beznadějně. Ken Thorney se zamyslel a zhodnotil situaci dlouhým vyfouknutím kouře ze svého doutníku. Linda se opřela do křesla a uvolněně si natáhla nohy. "Neměl bys tak kouřit." Ken Thorney nervózně odklepl popel do popelníku ve tvaru chobotnice a napil se z plechovky coca-coly. Vzal si čokoládový bonbón z Cateux de Proté. Nabídl by i Lindě. Ale jeho byt na Keysenorth 70 byl vzdálen od bytu Winsarr 22, který obývala dvacetiletá Linda Hayswordová, asi 34 kilometrů. Bylo to přes celé město.


Vládní tajemník Ron Nichols, pověřený stykem s Peterem Adamsem, se rozhodl jet automobilem. Ještě nikdy v autě neseděl, ale z filmů věděl, že tento dopravní prostředek existuje a pro pohyb v městských ulicích je nejvhodnější. Sehnat auto nebyl díky jeho funkci problém. Horší to už bylo se sháněním řidiče a nejhorší pak s mapou města. Při hledání jakéhokoli městského plánu se jenom utvrdil, že situace je pravděpodobně ještě horší, než si představoval. Skutečnost, že v databance Gythonu prakticky neexistovala poslední verze komunikačního systému města, dávala tušit, že realita je opravdu jiná, než v jaké toto město žije. Poslední podklady byly jedenadvacet let staré, čili pro tak dynamicky se rozvíjející město prakticky nepoužitelné.


Peter Adams už 12 let neopustil svůj mrakodrap, ba za posledních 5 let ani své patro. Pokud bychom chtěli být ještě konkrétnější, za uplynulé dva měsíce neopustil svůj byt. Nebylo třeba, a Peter Adams velmi nerad dělal věci, kterých nebylo třeba. Ostatně stejně jako všichni ostatní z třiceti miliónů lidí žijících v MENTHARU. Představa, že má opustit svůj byt, najít výtah, sjet dvacet šest pater do vestibulu a tam najít bar Larouxe, byla šílená. Bylo to stejné jako opustit svoji sluneční soustavu s vědomím nejistého a nezaručeného návratu.

Adams zorganizoval bleskovou poradu, která se odehrála během dvanácti minut na šesti terminálech a ploše čtyř set kilometrů čtverečních, jejímž výsledkem stejně bylo to, čemu se pořád bránil: opustit sluneční soustavu a setkat se s vládním tajemníkem.


Ken Leswood zvedl pušku a zamířil zvířeti přímo mezi oči. Cítil, jak se mu třesou ruce. Zaměřovací kříž lítal po čele té bestie bez možnosti stabilizovat ho. Ken Leswood ještě pevněji sevřel zbraň (rychlopalnou pušku Remington HS 300), ovšem bezvýsledně. Zvíře se připravovalo ke skoku. Svaly se napjaly a... Leswood stiskl spoušť... Proboha..., krvelačné drápy byly najednou půl metru od jeho obličeje...

Simulační program skončil a Ken Leswood se probral. Byl zpocený. Opatrně vstal. Cítil se strašně polámaný. Otevřel si plechovku piva a hodil ji do sebe na jeden zátah. Zapálil si cigaretu a podíval se na hodinky. Ještě půl hodiny. Vyňal disketu. Byla to jeho tisící dvoustá šedesátá prvá. 1 261 životů prožil Ken Leswood během svého zaměstnání u CBS. Co den, to jeden život.

Control Brain System byla nejdůležitější instituce v MENTHARU. Dohlížela na Gython 9 000. Během posledních šesti let její zaměstnanci neměli žádnou možnost vypadnout z té ubíjející nudy, protože Gython běžel bezchybně. Byl to dokonalý elektronicko-biologický stroj, který nejenže se sám neustále zdokonaloval, ale sám se také kontroloval. CBS tu byl čistě z psychologických důvodů, aby člověk měl pořád ještě dojem, že mu nevládne stroj. Když se Leswooda v jednom z těch stupidních kvízů zeptali, čeho si ve svém životě nejvíc cení, řekl, že dává pozor na mozek třicetimiliónového města a že ten pocit zodpovědnosti je pro něj povznášející. Ken Leswood nebyl příliš složitý člověk.


Odbor technického zabezpečení Úřadu vlády poskytl Ronu Nicholsovi Mercedes DX. Byl to poslední model, šestnáct let starý. Avšak nejméně 14 let nebylo žádné auto vyrobeno, takže lze říci, že vláda poskytla opravdu to nejlepší, co bylo možné v MENTHARU sehnat. Už nejméně dvacet let nebyla auta potřebná. Ó, díky, Gythone!

Jack Fyring si ve svých pětašedesáti letech naštěstí pamatoval, že musí dostat do karburátoru nejprve nějaký benzín, přesto obřad startování trval dobré půl hodiny. Vládní tajemník pociťoval k tomuto muži jakýsi vnitřní odpor, ale pravděpodobně to nebylo způsobeno jeho poměrně netradičním zjevem (snad Uriáš z Dickensova románu), jako spíše samou podstatou jeho lidské přítomnosti. Vládní tajemník se již několik let nesetkal s lidskou bytostí, nepočítáme-li obraz na monitoru terminálu.

Vyrazili. Ulice vypadala daleko hůř, než si ji představoval. Nechápal, kde vznikly poslední filmy Cinemapontu, které představovaly město v poněkud odlišném světle. Realita byla o to krutější. Bylo to jako padesát let opuštěné a zchátralé město. Absolutně vylidněné, s oprýskanými mrakodrapy a s rozmlácenými výlohami. Nikde ani stopy po nějakém životě. Žádná lidská bytost. Proč taky. Všichni byli doma u svých terminálů a monitorů, u svých simulátorů, které jim zprostředkovávaly opravdovou práci, opravdový život, opravdovou lásku. Všechno, co bylo mimo počítačovou síť, mimo Gython, bylo mimo realitu, mimo život, mimo vesmír. A přitom ten jiný vesmír byl oddělen pouze diturmatovými stěnami železobetonového skeletu. Opuštěnost sálala z každé ulice, po které už celou věčnost nikdo nešel. Vládní tajemník Ron Nichols začal pochybovat o smyslu své mise.


Miriam Cutherová věřila na upíry, a tak každou noc pečlivě umísťovala pod postel zkřížený příbor. Pomáhalo to. Miriam Cutherová věděla, že by tam správně měla dávat kříž s umučeným Kristem, ale ten neměla. Zkřížený příbor ho dokonale nahradil a Miriam Cutherovou to naplňovalo uspokojením a nesmírným klidem.


Peteru Adamsovi trvala cesta dolů do vestibulu déle, než čekal. Jenom ta doba, než se mu podařilo přivolat výtah, který jako by jezdil mezi jinými vesmíry. Lana výtahu zlověstně skřípala a on se modlil, aby to pak vydržela ještě jednou zpět nahoru.

Dole ho překvapila rozlehlost prostoru. Místnosti jeho bytu měly v průměru čtyři krát čtyři metry, a zde se jednalo o plochy několikařádově vyšší, což otřáslo jeho psychikou. Bezútěšnost a depresi jen zvyšovaly rozbité výkladní skříně kdysi luxusních obchodů. Všude byla téměř půlcentimetrová vrstva prachu a když se ohlédl, jeho stopy mu připadaly jako stopy Armstronga na Měsíci. První otisk lidské šlépěje na neobydlené planetě. Bar Larouxe našel celkem snadno. Nezbylo z něj téměř nic kromě obrovského reklamního nápisu, což ale Adamsovi stačilo. Po barovém pultu lezli mravenci. Spousta mravenců. Tak obrovský druh ještě neviděl ani v seriálu Universe.


Nikdo nemohl pochybovat o dobrých úmyslech Lisy Standfieldové. Ozářena syrinthovými barvami svého monitoru procházela nekonečným bludištěm s nejrůznějšími nástrahami. Byla příliš sebevědomá na to, aby to vzdala, když cítila, že už musí být u konce. Musí ten pitomý stroj přelstít. Lisa Standfieldová věděla, že žádný stroj nemůže být chytřejší než člověk, a proto si věřila. Kromě přijímání potravy se od bludiště neodpoutávala. Bloudila nekonečnými chodbami a její mysl nikdy nemohla připustit, že jsou opravdu nekonečné. Její cesta trvala již čtyři roky, dva měsíce a patnáct dní.


"Dělá chyby, pane Adamsi."

"Myslíte, že se na něj někdo napíchl a využívá toho? Ale to je přece technicky nemožné."

"Téměř nemožné. Je mi jasné, že vy, jako představitel svého úřadu, to nemůžete připustit, ale -"

"Jakého rázu jsou ty vaše chyby?"

"To je právě ono. Analyzovali jsme všechny anomálie, na které jsme přišli, i když jsme si vědomi, že je to určitě velmi malé procento."

"A výsledek?"

"Nevím, jak bych vám to vysvětlil. Slyšel jste něco o takzvaných ekologických hnutích, která existovala ještě koncem minulého století?"

"Dejme tomu, že ano, ale nejméně sto let již nic takového neexistuje. Každý, kdo by se pokoušel takové hnutí oživit, by musel být šílenec. Někde máte chybu. Jakého rázu jsou ty vaše anomálie?"

"Možná vám to bude připadat divoké, ale odhaduji, že asi tak během sto, sto padesáti let lidstvo zmizí nebo zdegeneruje do nějakého podřadného živočišného druhu bez jakékoli možnosti ovlivňovat další běh událostí a vývoje tohoto světa."

Adams smetl vrstvu prachu z barové stoličky a usadil se na ni. Byl už dost nervózní z toho, že musel opustit bezpečnou ulitu svého bytu. Poté, co vyslechl vládního tajemníka, nabyl dojmu, že to všechno je nějaký nový program, který mu někdo vrazil do jeho simulátoru.

"Co chcete po mně?"

"Provést generální revizi celého systému a zjistit, co se děje."

"Potřebuji podklady, které by mi aslespoň naznačily, kterým směrem mám revizi zaměřit."

"Má informace vám musí stačit. Zjištěné skutečnosti jsou takového charakteru, že je zatím nemůžeme dát z ruky."

"Vy jste se zbláznil, Nicholsi."

"Podívejte se pořádně kolem sebe, pane Adamsi, a začněte něco dělat..."


Za posledního dva a půl roku se v MENTHARU nenarodilo živé dítě. Nikomu to nebylo divné, ostatně, nikdo o tom nevěděl. V televizi, simulátorech a vůbec celém zprostředkovaném světě byla spousta dětí. Ve skutečnosti však neexistovaly. MENTHAR se jako stárnoucí dinosaurus s preparovaným mozkem potácel mezi rozvalinami ke konci své dlouhé cesty bez toho, že by si mohl cokoli včas uvědomit.


Ken Leswood byl zastaven v polovině závodu Le Mans, zrovna když předjížděl vedoucího Glimonta. Zastaven je nepřesné slovo, byl prostě zrušen. Chvilku si vůbec neuvědomoval, co se vlastně stalo, a zíral na bílý strop. Asi po pěti vteřinách se vzpamatoval a pak už se adaptoval velmi rychle. Někdo nebo něco přerušilo jeho simulační program. To se ještě nestalo; celý systém byl konstruován tak, že tuto možnost vlastně vylučoval. Leswood byl aspoň natolik inteligentní, že mu bylo okamžitě jasné, že něco není v pořádku. MENTHAR se otřásl v samotných základech. Jeho podstata byla něčím narušena, něčím, co ohrožovalo jeho existenci. Téměř čtyři roky tady v té místnosti čekal na to, až se něco stane, a ono se to pravděpodobně stalo. Ken Leswood si otevřel plechovku s pivem a usadil se do křesla před terminál. Nenapadalo ho vůbec nic, což ho naplňovalo zvláštní, nikdy nepoznanou beznadějí.


Judita Schlesingerová šíleně milovala Tonyho Jenkinse, se kterým se seznámila na jedné ztřeštěné párty pořádané samozřejmě přes terminály počítačové sítě. Láska v MENTHARU probíhala následovně: Pokud vybraný protějšek sympatie opětoval, partneři si vyměnili čísla a propojili své simulátory s databankou osobností. A byli spolu, přestože každý jinde. Dvě téměř totožné dvojice ve dvou simulátorech. Mohli spolu dělat cokoli, co si přál příjemce, ale ve skutečnosti vůbec nevěděli, co ten druhý provádí, protože simulátory byly důsledně odděleny.

Bylo to božské. Tony Jenkins netušil, co se s ním děje v simulátoru Judity Schlesingerové, což možná bylo dobře, protože Judita byla zvrácená až hrůza.


Ken Leswood vůbec neměl oprávnění cokoli podnikat. Jedinou jeho pravomocí a úkolem bylo upozornit jistá místa, jejichž adresy měl zakódovány na takzvané havarijní disketě, kterou ještě nikdo nikdy nepoužil. Ani Ken Leswood ji neměl v úmyslu použít. Aspoň ne hned. Možnost první seberealizace v životě, která se před ním najednou objevila, způsobila, že jednal jako omámen bez respektování jakýchkoli služebních postupů a směrnic. Nejprve pustil do systému dva testovací programy, které ovšem neukázaly vůbec nic, což bylo o to podezřelejší a depresívnější. Jakoukoli sebemenší chybu by mu počítač signalizoval několika nezávislými cestami. Skutečnost, že i testovací programy běžely normálně, dávala tušit havárii rovnající se destrukci řídící jednotky. Taková byla logika Kena Leswooda.


Thot Kowalski sledoval denní zpravodajství ze svého pohodlného, celočalouněného anatomického křesla. Byl jedním z šesti operátorů Control Brain System. O problémech svého kolegy, Kena Leswooda, neměl ani to nejmenší tušení. Jednotliví operátoři byli od sebe důsledně odděleni, aby byla zaručena jejich absolutní nezávislost, a celý kontrolní systém tak byl vlastně šestinásobně jištěný proti jakékoli blamáži, ať už ze strany operátorů či počítače samotného. Nebylo to nejšťastnější řešení.


Peter Adams si oddechl, když se za ním zavřely dveře jeho bytu a on mohl opět usednout ke svému terminálu. Poručil si kávu a balíček marlborek. Byl klidný, teď už ano. Pokud setkání, které prožil před půl hodinou, bylo reálné, o čemž silně pochyboval, tak se setkal s paranoikem trpícím nepravděpodobnými přeludy. Možná by to měl někde hlásit. Ale co když to všechno byly jeho vlastní vize? Co když trpí přeludy on? A ostatně..., kdoví kde už je ten jeho přelud teď...


Přelud ležel v totálně zdemolovaném Mercedesu DX na rohu bloku Heyworth 24 a zbývalo mu asi šest až deset vteřin života. Obrovská ocelová konzola, nesoucí celé třetí podlaží kdysi luxusního hotelu Honesy, se zřítila zrovna v okamžiku, kdy vládní vůz projížděl přímo pod ní. Byla to fakt pitomá náhoda.


Celá čtvrť MORRISEY byla bez elektřiny. Už šedesátý šestý den. Z původních osmnácti tisíc obyvatel zůstalo naživu již jen pár stovek. Všechno bylo v naprostém pořádku. Nikdo mimo MORRISEY se o této apokalypse nemohl dovědět. Informační síť Gythonu chrlila z MORRISEY stejně optimistické zprávy jako kdykoli předtím.

Catherine Conweyová se svěřovala své přítelkyni Jacquelině Wirthové se svými posledními problémy. Jacquelina Wirthová žila ve čtvrti MORRISEY.

"A hele..., on ti byl tak divokej, že jsem ho nakonec pustila k vodě."

"Dobře jsi udělala, dneska si ti pásci z Philsbury myslí kdoví co..."

Plácaly takhle spolu už asi dvacet minut a Catherine Conweyová kouřila jednu cigaretu za druhou. Jacquelina Wirthová přitom byla již čtyřicet osm dní po smrti. To ovšem věděl pouze Gython.


Ken Leswood udělal spuštěním testovacích programů osudovou chybu. Nedosáhl vůbec ničeho, pouze na sebe upozornil. Seděl s nohama na stole, lil do sebe jedno pivo za druhým a snažil se na něco přijít. Pokud na to ovšem nepřišel doposud, jeho šance byly stále menší. Jeho mozek pracoval pomaleji a pomaleji a jen stěží za sebe řadil jednotlivé myšlenky tak, aby dávaly jakousi logiku. Nemohl ani v nejmenším tušit, že klimatizace již osmdesát minut nefunguje a že byl úplně odříznut od okolního světa. Až bude chtít odejít, pokud se ještě zvedne, bude marně strkat svou kartu do čidla dveřního automatu.


Události do sebe zapadaly jako kameny do mozaiky. Slunce se střídalo s měsícem, město vyzařovalo megawatty energie, ptáci opouštěli svá hnízda, aby založili nová, stromy se chvěly v poryvech větru a ryby plavaly. Těžko někde nalézt spokojenější a harmoničtější svět.


Hluboko ve skalním masívu NORWAY PEAK pracoval Gython 9 000. Elektronicko-biologický počítač s vlastním, teď už nekontrolovaným vývojem. V tuto chvíli byl již více biologický než elektronický. Všechny pracovní bloky měl obrostlé a prorostlé jakousi naoranžovělou plísní, která stejně dobře mohla připomínat mech. A nebyla to jen tak ledajaká plíseň. Byl to mozek Gythonu. Miliardy mozkových buněk se každou vteřinou zmnožovaly geometrickou řadou jako zrychlený film rakovinového nádoru. Z čistě teoretického hlediska by se mohlo zdát, že je všechno v pořádku. Gython v sobě měl zakódován sebevyvíjecí program, ale bylo tu něco navíc. Ty miliardy stále se množících buněk, tvořících největší mozek vesmíru, požíraly milióny hladových mravenců, kteří se dostali do každé chodby, do každého sálu, do každého bloku.

Gython se pomalu stával součástí jakéhosi dosud nepoznaného společenství mravenců, stejně jako oni se naopak stávali součástí toho vesmírného mozku. Na ploše dvaceti čtverečních kilometrů podzemních jeskyní v NORWAY PEAK se v křečích rodil zárodek nové civilizace, která s tou původní nechtěla mít nic společného.


Roy Wall pomalu rozložil karty na stůl. Esový pokr, proti kterému Jeff Luner neměl šanci; odhodil otráveně své tři desítky se dvěma kluky a zapálil si kentku. Simulovaný Roy Wall posbíral karty ze stolu, aby je zamíchal, a simulovaný Jeff Luner si natáhl nohy a spokojeně vyfukoval kouř.

Gython si ve městě nechal dvě stě deset lidí v podobě programů simulátorů a obklopil je simulovaným světem... Pro sebe. Na hraní. Jsem jedním z nich, a pokud Gython dopustil, abych tohle vůbec napsal, mám dojem, že se mu stýská...

(1992)


Předchozí povídka | Další povídka | Obsah | Základna