Předchozí část | Další část | Obsah | Základna

Recenze

Přečetli jsme ze vás

Anne McCaffrey: Decision at Doona

(Duben 1969, vydal BALLANTINE BOOKS, brož., 245 stran)

Dnes, kdy trh SF a fantasy již nelze nazývat polem neoraným, se zdá, že v záplavě různých titulů různé kvality začínají stále více chybět kvalitní SF romány trend posunu těžiště k fantasy, zvláště do podprůměrných »řezáren«, je přímo do očí bijící. Jedním z chybějících titulů je zcela jistě i román známé americké autorky Anne McCaffreyové nazvaný Decision at Doona (volně přeloženo jako Rozhodnutí na Dooně). Datum vzniku by sice mohlo odradit některé čtenáře, ale pravdou je, že tento román ani po č tvrtstoletí neztrácí nic ze svých kvalit.

Seznam hlavních postav celkem patnáct Hrrubanů a třicet lidí je netradičně umístěn před první kapitolou a čtenář tak nemá problémy s jednotlivými jmény (jaká překvapení vždy skrývají takové seznamy na konci, když jste si je dávno pracně vytvořili sami!). V knize se řeší problém setkání lidí s cizí rasou, jíž jsou poměrně roztomilí Hrrubané podobní obrovitým kočkám s humanoidními rysy. Bodem sporu je osídlení planety Doona (či hrrubansky Rrala), kterou prakticky současně kolonizují jak lidé, tak i skupina Hrrubanů. Po předchozím katastrofálním kontaktu s jinou inteligentní rasou má však lidstvo zákaz osidlování již obydlených planet, kolonisté tedy s neradostnými vyhlídkami očekávají rozhodnutí o zrušení kolonie. Nicméně Hrrubané se ukáží jako velmi inteligentní a vstřícní, dokonce i přes protesty ze strany lidí trvají na vybudování mostu přes řeku, která odděluje obě kolonie.

Na scénu přichází i malý chlapec Tod, který má pověst neudržitelného a nezvládnutelného dítěte. Je Hrrubany přímo fascinován a s dětským nadšením i naivitou se snaží cizince prozkoumat. Netrvá dlouho a Tod získá mezi hrrubanskými dětmi přítele jménem Hrriss. Tato nerozlučná dvojice buduje svůj vlastní most mezi oběma civilizacemi, zatímco na domovských planetách probíhají horečná jednání, zda kolonisty stáhnout, nebo zda ponechat setkání volný průběh. Dobrá spolupráce obou komunit je narušena přílet em specialistů pro vztahy s mimozemšťany. V tuto chvíli beze stopy zmizí osídlení Hrrubanů a osadníci jsou podezíráni, že si existenci Hrrubanů vymysleli. Zmizel ovšem i malý Tod, který se vrací v doprovodu Prvního Mluvčího hrrubanské civilizace, která je daleko vyvinutější, než se na první pohled zdálo.

Závěr knihy je poněkud škrobený, neboť představitelé Hrrubanů a lidí se dohodnou, že planeta Doona bude jediným místem, kde se budou obě civilizace stýkat, zatímco ostatní osídlené systémy zůstanou pro druhou stranu zapovězenou oblastí. Tento velice nepravděpodobný striktní zákaz vstupu příslušníků jedné rasy na domovskou planetu rasy druhé (představte si jen lidskou zvědavost, když už ne turisty a obchodníky) má pravděpodobně kořeny v mezinárodní situaci na přelomu šedesátých a sedmdesátých let, kd y román vznikal. Nicméně i přes tuto malou vadu na kráse se nerozpakuji tvrdit, že se tento román řadí mezi vysoce kvalitní díla, jakých je na našem trhu nedostatek.

Anne McCaffreyová napsala po 23 letech pokračování s názvem Krize na Dooně a můžeme jen doufat, že se některý z českých SF nakladatelů ujme vydání obou knih a potěší nemalý počet příznivců SF žánru.

Petr Sládek


Americká spisovatelka Anne Inez McCaffreyová (nar. 1926) žije v současnosti v Irsku. Převážná většina jejího díla patří do oblasti SF, ačkoli je protkána nádechem fantasy. Publikovat začala v roce 1953 ve Science Fiction Plus Huga Gernsbacka, aktivně se však začala věnovat psaní až od roku 1967, kdy uveřejnila novelu Restoree (Uzdravení), v níž vypráví příběh mladé dívky, které vesmírní cizinci zaživa stáhnou kůži. Anne McCaffreyová pak začala psát vzájemně propojené příběhy a novely, kterými si zís kala reputaci spisovatelky romantických dobrodružných příběhů určených především dospívajícím dívkám.

Nejvýznamnější série se odehrává na planetě Pern, kde žijí lidé v symbióze s krotkými, časem i prostorem cestujícími, telepatickými a telekinetickými draky a brání planetu proti nebezpečným jedovatým vláknům. Celá série zahrnuje několik kratších celků Dračí let (upraveno 1968; obsahuje Nebulou oceněného Dračího jezdce), Dračí skok (1971), Bílý Drak (1978) spojených pod společný název Dračí jezdci z Pernu (1978). Mládeži určené knihy Dračí zpěv (1976), Dračí zpěvák (1977) a Dračí bubny (1979) vyšly souborně jako Haly harfeníků Pernu (1979). Další dvě části Moreta, dračí paní Pernu (1983) a Příběh Nerilky jsou úzce propojeny. Mezi pozdější tituly této série se řadí Dračí úsvit (1988), který tvoří předehru příběhům Renegáti Pernu (1989) a Všechny Weyry Pernu (1991). Do série Pern patří rovněž vzájemně propojené povídky uveřejněné pod názvem Čas když: Doba příběhu mladého pána Jaxoma, jeho Bílého draka Rutha a různých ohňových draků (1975). Ačkoli je děj těchto knih zdánlivě veden ve stylu fan tasy, autorčiny nástroje zůstávají v hranicích ortodoxní SF. Dokonce i draci byli vypěstováni před dávnými věky pomocí genetického inženýrství, aby bránili planetu před vesmírem putujícími sporami. Pro zvídavé čtenáře může být vhodnou pomůckou také Průvodce Pernem pro milovníky draků sestavený (1989) napsaný společně s Jody Lynn Nyeovou.

Další cyklus Pegasus (respektive série Talenty) popisuje společenství parapsychologických soukromých detektivů: Osedlat Pegase (upraveno 1973), Pegas v letu (1990) společně jako Pegasova křídla (1991). Cyklus Ireta zahrnuje Planetu dinosaurů (1978) a Přeživší z planety dinosaurů (1984) společně pod názvem Iretina dobrodružství (1985). Příběhy cyklu Killashandra zahrnují romány Zpěvák krystalů (1974, upraveno 1982) a Krystalová linie (1992). Série Planeta pirátů Sassinak (1990) pokračuje romány S pánek smrti (1990) a Generace válečníků (1991). V příbězích Rowana (1990) a Damia (1992) vystupuje výrazná telepatka, která se oddává sexu s ještě silnějším telepatem...

Raný román Rozhodnutí na Dooně (1969) pokračuje méně poutavou Krizí na Dooně (1992) napsanou společně s Jody Lunn Nyeovou. Nyní je řada o planetě Doona rozšířena o třetí díl Planeta dohody (1994).Na Loď, která zpívala (upraveno 1969) navazuje ve spolupráci s Margaret Ballovou napsaný Partner Ship a titul Loď, která hledala (1992). Podrobnou bibliografii zachycuje kniha Dračí paní a ostatní: Bibliografie díla (poslední revize 1989) autorů Gordona Bensona Jr. a Phila Stephensena Payneho.

Petr Sládek


Isaac Asimov

* 2.1.1920 + 6.4.1992

SF BIBLIOGRAFIE

1. SF ROMÁNY

a/ ROBOTI

b/ ZÁKLADNA

c/ DAVID STARR (pod pseudonymem Paul French)

d/ ROBOT NORBY (společně s Janet Asimovovou)

e/ OSTATNÍ

f/ SPOLEČNĚ S ROBERTEM SILVERBERGEM

2. SBÍRKY SF& F POVÍDEK

a/ ROBOTI

b/ FANTASY

c/ OSTATNÍ

3. SBÍRKY SF ESEJŮ

4. ANTOLOGIE SESTAVENÉ I. A.

5. OSTATNÍ

Podle zahraničních pramenů zpracoval Martin Žourek


Předchozí část | Další část | Obsah | Základna