Základna č. 7

ObsahZÁKLADNA

Vydává SF&F WORKSHOP - divize nakladatelství NOVÁ VLNA
Šéfredaktor literární části: Václav Pícha, LD ČSSFF
Redakční rada LD ČSSFF: Radan Březa, A. C. Delf, Tomáš Kohl, Jiří Kulhánek, Roman Madala, Jaroslava Nováková, Michal Polanský, Jana Rečková, Jana Srbová, Jan Urban, Jana * Výrašteková
Šéfredaktor publicistické části: Fred Brooker, E-mail: halloran@chemi.muni.cz
Jazyková redakce: Markéta Novotná, Jana Srbová & Jan "Jam" Oščádal
Odborná spolupráce: Jarmila Dvořáková & Jan "Jam" Oščádal
Sekretář redakce: Martin Žourek
Grafická úprava: Karel Soukup
Technická redakce: Miroslav Dvořák
Technická spolupráce: Zdeněk Hnát
Sazba a tisk: DaTaPrint Brno
ISSN 1211-0299
Published SF&F WORKSHOP A division of NOVÁ VLNA
Dobrovského 38, 612 00 BRNO, Czech Republic, Europe, Earth, Galaxy
Základna