Předchozí část | Další část | Obsah | Základna

Krásný průvodce krásnou literaturou (II.)

Doporučení autorům: Následující věty můžete bez obav použít. Sice už byly jednou napsány, ale nakonec se v příslušných knihách neobjevily...


Plameny, které mezi nimi vzplály, zapálily jejich těla žhavým spojením...

*

Sam byl úplně ztuhlý a snažil se sebrat všechny zbytky síly, kterou vlastnil, aby neztratil náladu...

*

Silně zbarvená skla jeho brýlí mu skrývaly oči, ale vrásky vykukující z pod nich ukazovaly, že se usmívá...

*

Nenáviděla to teplo, které cítila, že jí pluje pod kůží...

*

Jeho oči zaplavila hřejivá směs vděku. »Co jsem kdy udělal, že jsem si tě zasloužil?« zeptal se s údivem...

*

Ale zdálo se, že stále dělá pokrok, navzdory jejímu hlemýždímu pohybu. Stoupání naštěstí pohltilo veškeré její soustředění, takže nemohla hloubat nad svým strachem...

*

Těsně ho objala nohama, když se nad ní rozklenul...

*

Ta láska byla tak podvědomá, že si ani nepřipustila, že doufá v postavení něčeho trvalejšího mezi nimi, a tak si nedovolila pomyšlení, zda by měla Colinovi říct pravdu...

*

Máš nejnevhodnější paměť, jakou jsem kdy potkal...

*

Sam znepokojeně pohlédl dolů na její malou kulatou hlavu...

*

Když zamumlal něco, co mohla považovat za souhlas, potulovala se zrakem po místě a vpíjela se do objektů...

*

Pohybovala nohou nahoru dolů a ráznými pohyby se snažila svoji představu z hlavy vypudit...

*

Colin ji trochu stiskl a už byli v kuchyni...

*

Naklonil se těsně k ní, což uvedlo Maddiino srdce do zběsilého cvalu...

*

Dotyk dvou nesourodých materiálů hlasitě zašustil do ztichlého prostoru vozidla...

*

Zabořila mu prsty do hustého černého porostu na prsou a zeptala se: »Kde to budeme dělat?«

»Tady je to nejteplejší místečko,« odpověděl a dlaní pleskl do vršku sušičky...

*

Za přehradou kalhot cítila jeho žhavé, pevné obrysy...

*

Byla od toho důkladného polibku ještě trochu ochraptělá...

*

Když se o sebe třeli, myslela Jordanna, že samou touhou umře. Kdyby ji nesvíral tak pevně, určitě by spadla. Patrik jí prsty podepřel prsa a zdvihal je k sobě...

*

Sam zastavil, aby utlumil své znepokojení na její mlčení na okraji vozovky...

*

Zírala fascinovaně na souhru svalů, které se vykreslily, když sešlapával spojku...

*

Palmer neváhal a rozpolcené skupině připomenul, kdo má v rukou finanční struny této cesty do Amazonie...

*

Vzala velkou kulatou plastikovou krabici a odvedla ji k Robovi...

*

Očekávala, že vybuchne a vezme si ji s krutou silou... Ale on neexplodoval...

*

»A to myslíš, že mě musíš a vlastně můžeš milovat pokaždé, když se vztyčím?« Zoufale uhnula očima a Doug si ji smutně prohlédl...

*

Plná ňadra delikátně potažená prádlem...

*

»A určitě už ti musím jít na nervy!«

»To se ti nikdy nepodaří!« prohlásil Doug.

*

Zasténala mu do úst a cítila, jak celá pučí, jak radostný je pro ni okamžik, kdy se dotkl jejích tuhých bradavek prostupujících látkou a přejících si stále víc...

*

Překročila puklinu touhy...

*

»Dougu!« vydechla Saša extaticky, vědomá si, že její džínsy odletěly daleko stranou, až když muž nad ní se pomalu zvedl. »Proboha Dougu,« unikalo jí ze rtů...

*

Pak se utrhl z místa, chvíli běžel doleva...

*

Jeho slova se jí opakovala v hlavě...

*

Intenzita její neutuchající touhy milovat se s Donovanem se střídavě zvyšovala a snižovala...

*

Vyhrožoval jsem mu teda příšerně, ale dřív než jsem ho stačil opravdu zmáčknout, přichvátala policie. No a ve spolupráci s tím vlídným panem důstojníkem už jsme z něj pak dostali, co jsme potřebovali vědět...

*

Starý Řek mu věnoval pohled plný životní moudrosti...

*

Pod rty cítila něžný tlukot jeho srdce. Její jazyk směřoval dolů a zanechával za sebou mokrou stopu.

Přejel po jeho žebrech, přes jeho napjatý žaludek...

*

Měla pocit, jako by se její kosti rozpouštěly...

*

Zastavil se až u přirozené ženské překážky. Mučivě pomalu ji zahrnoval vlhkými polibky od její svatyně až k jejím výšinám. Kloubky na prstech jí dráždil ňadra a přitom se snažil objevit krásu jejích tvarů a velikost vzplanutí pod její blůzkou a podprsenkou...

*

Zvědavě popotáhl jedno obočí...

*

Ryzá vášeň...

*

Božská tělesa vypadala dnes v noci tak živě, stejně tak jako boubelatá krajková oblaka, která je líně zahalovala a jejichž jemné okraje stříbrně zářily měsíčním světlem...

*

Měla chuť třást s ním tak dlouho, dokud nebude klepat všemi zuby...

*

»Počkejte. Stůjte. Tam nemůžete!« ozval se uškrcený ženský hlas...

*

Dovolila mu vejít do roztoužené špehýrky, která čekala jen na něj.

Zachvátila je »smršť«. Z jejich hrdel vycházeli táhlé výkřiky nejniternější radosti a vzájemnou rozkoší se bezmocně třásli...

*

Překvapilo ji, jak svůdně může vyhlížet zdánlivě banální pohyb, jakým bylo odhození polštáře milované osobě...

*

Pobaveně pokrčil obočím...

*

Když byla volná, zůstala stát a dlouho se třásla...

*

Davina měla zvláštní pocit, když pohlédla na jeho zaťatá ústa, že Sam byl sám na sebe a na svou ereakci rozhněvaný...

*

Začal jím planout pomalý žár...

*

Otočila se na podpadcích s tím, že odchází z pokoje pryč. Málem však narazila do zdi. Rozrušením si neuvědomila, kde vlastně stojí. Tvářila se jakoby nic...

*

Lehl si k Meg a vybičován do nejvyššího erotického vzrušení, stoupl do jejího klína...

*

Druhou rukou jí hladil ňadra, která pak vzal do úst...

*

Luke ze sebe vysoukal úsměv...

*

Více než jedna závistivá duše obviňovala tehdy Sama, že se upsal čertu výměnou za správné typy na burze...

*

Davina měla pocit, jako by jí po tváři běžel plamen...

*

Žaludek měla jako zauzlovaný, údy vyrabované...

*

Když ho ucítila hluboko v sobě, pocítila neuvěřitelný smysl bytí, jedinečnosti a krásy, jež jí zaplavily...

*

Když Sam stoupl na plyn, všichni poslušně uskočili...

*

Nechtěl se pouštět hned do styku, protože chtěl, aby první milování...

*

Smích v ní vytrvale bublal...

*

Odhalil ji jako se odhaluje drahocenný poklad a přistoupil k jeho obdivování. Nabral krémové bohatství ňader a držel je v dlaních...

*

Rozhodl se, že přistoupí ke styku, jenže... Sklouzl k barikádě a stále se nemohl strefit...

*

Zdálo se, že její nohy v černých punčochách vedou až k jejímu krku...

*

Gerald cleared his throat rather noisily, and his wife glared at him.

Doslovný překlad:

Gerald si poněkud hlasitě pročistil hrdlo a jeho žena na něj pohlédla.]

A zde »umělecký« překlad:

Gerald jim ustoupil z cesty a jeho žena jim uvolnila dveře...

*

»Don't be ridiculous. It's too hot, for one thing. Besides, I shouldn't be punished for men's dirty minds.«

[»Nebuď směšný. Je to příliš horké kvůli jedné věci. Kromě toho, neměla bych být trestána za špinavé myšlenky mužů.«]

»Nebuď ironický. Není to tak veselé, jak si myslýš. Alespoň ne pro mě. Nemám pro některé věci asi to správné pochopení.«

*

His eyes swept over her. »You look good enough to eat,« he added hungrily.

[Přejel po ní očima. »Vypadáš tak dobře, že bych tě snědl,« dodal hladově.]

Sklouzl po ní očima a dodal: »Mám hlad, že bych jedl i hřebíky. A ty vypadáš, že by sis také něco dobrého dala.«...

*

Presents can only be given out from under the tree.

[Dárky mohou být vydávány pouze zpod stromečku.]

Dárky se smějí vybalovat až od tří hodin...

*

Then he walked round and topped up both their coffees with boiling water.

[Poodešel a zalil obě kávy vařící vodou.]

Podívala se na něj, jak snaživě srkal vařící kávu...

*

Once the echo of the door's banging had died away the silence was electric.

[Když odumřela ozvěna bouchnutí dveří, ticho bylo elektrizující.]

Otevřel dveře a byl pryč. Ticho přerušilo jen zabzučení elektrického zámku...

*

Sam ustal ve svém pachtění...


Nasbírala Vilma Kadlečková

Předchozí část | Další část | Obsah | Základna