Předchozí část | Další část | Obsah | Základna

NOVÉ HVĚZDY SF - DAVID A. GEMMEL

Těžiště tvorby britského spisovatele Davida A. Gemmela (nar. 1947) spočívá v heroic fantasy. Jeho první cyklus, The Drenai Saga, zahrnuje tituly Legend (1984, přepracováno jako Against The Horde, 1988, USA), The King Beyond the Gate (1985), Waylander (1986) a Quest for Lost Heroes (1990). První tři knihy byly po doplnění několika samostatnými příběhy publikovány jako The Drenai Tales (1991).

Ve druhé sérii, nazvané Siptrassi, která je řazena do proudu science fantasy, je Gemmelův záběr doslova obrovský. Zahrnuje díla: Wolf in Shadow (1987, přepracováno jako The Jarusalem Man, 1988), Ghost King (1988), Last Sword of Power (1988) a The Last Guardian (1989). Jednotlivé části jsou propojeny motivem "siptrasských" léčivých či destrukčních kamenů z Atlantidy. Prostřední dva díly, v nichž se ozývají artušovské reflexe, se odehrávají během okupace Británie Římany. První a poslední díl je zasazen do doby tři sta let po katastrofě (ve stylu Immanuela Velikovského), která pohnula zemskou osou. (Mezi dalšími zdroji inspirace lze rovněž vysledovat vliv pseudovědeckých názorů E. von Dänikena.) Prostředí umírající Země je Gemmelem výborně propracováno, mezi Atlantidou a společenstvím po holocaustu probíhá cestování časem, objevují se i motivy mimosmyslového vnímání (ESP), genetického inženýrství a nesmrtelnosti.

Další Gemmelův román King of Dark Renown (1989) pojednává o paralelních světech. V alternativním Řecku za časů Alexandra Velikého se odehrává nejnovější série Gemmelových historických fantasy, v nichž nápaditým způsobem převrací stereotypní žánrové situace; prozatím ji tvoří romány Lion of Macedon (1990), Dark Prince (1991) a Morningstar (1992), přičemž ve druhé knize to není nikdo menší než sám Aristoteles, kdo ovládá tajemství časoprostorových bran vedoucích do paralelních světů, a ve třetí pak autor rozehrává střet ambiciózního hrdiny s nekromanty a králem vampýrů.

* Dle Encyklopedie of SF zpracoval Petr Sládek


Krásný průvodce krásnou literaturou (III.)

Doporučení autorům: Následující věty můžete bez obav použít. Sice už byly jednou napsány, ale nakonec se v příslušných knihách neobjevily...

Odborná literatura:
Operovaná osoba se může na druhý den podebrat a jít domů...

*

Rozhlížela se dokola, aby se ujistila, že bublinky se starají o její cudnost...
*

Davina má na něj afrodiziakální účinek...
*

Měl zrak přilepený k jejím očím...
*

Přiváděli se k šílenství s naléhavostí, kterou žádný z nich dosud nepoznal...
*

Sledoval, jak se její oči stěhují od plazů k jeho rtům...
*

Nebylo pochyb o jejich instrukcích, když mávali zbraněmi a postrkovali je dopředu...
*

Shluky domků postavených z dřevěných polen a palmových listů...
*

Jediná odpověď velké žluté kočky byla nízké zavrčení...
*

Stála tam, vrostlá do země rozhořčením...
*

Zřejmě se jí líbilo sekat po sobě slovy s popudlivým pacientem...
*

Odborná literatura:
Jednou z četných indikací je únava i pro pivní kvasinky...

*

Hlavy se vážně zavrtěly...
*

Hloubavě na ni mhouřil oči...
*

Měla zavylou radost z toho, jak jeho sebeovládání nahlodala...
*

Zvrátila hlavu a hlas jí v obraně stoupl...
*

Jordanův zkoumavý rak přejel z jejího zvědavého obličeje k Samovu chmurnému a zpátky...
*

Opožděně si uvědomila, že se jí Sam na něco ptal.
"Promiň. Někam se mi zatoulala mysl."
Přinutil se usmát. "Není divu."
*

A znovu ten úsměv, který jí podlamoval kolena...
*

Do města proudí čím dál tím víc lidí, takže bude přetékat...
*

Vlasy v mokrých kudrnatých cárech...
*

Růženec na tváři mu zčervenal ještě víc...
*

Poloviční obličej děvčátka se díval přímo na ni, svým zdravým i slepým okem...
*

Ten truchlivý hlas v jejím hlase ho pobavil...
*

Líbali se jazykem a prsama se tiskli jeden k druhému...
*

Opravdu umírám hlady. Zrovna jsem se chtěl vrhnout do lednice...
*

A ta jeho nesobecká obětavost vůči pacientům je jak ohromná, až je úděsná...
*

S náruživostí, kterou v sobě objevil, se oba zhroutili na postel...
*

Biskup měl dceru - nádhernou vidinu dcery!...
*

Nusslet vrhl po Starrovi pohled plný dýk...
*

Chtělo se mu dál pozorovat hru slasti v její tváři, ale pak musel zavřít oči a nekontrolovatelně se ztratil v rozmazané skvrně času a prostoru. Chtěl zpomalit, prodloužit ten okamžik, ale dostal se už za hranice, kdy to bylo možné. Jeho touha byla jako vlna přílivu, smetla jeho tělo a vhrnula se mu do hlavy...
*

Velkomyslné přehlédnutí zmatenosti jejího projevu a možnost obvinění z předsudku proti mužům přiměly Auroru k ústupu...
*

Vypadala jako přičinlivá bystrá žena s pevným hlasem...
*

Vrhl mě proti stěně a bil by mě do bezvědomí...
*

Políbil ji se sladkostí, která jen potvrdila jeho profesi prostopášníka...
*

Torrovy ztuhlé prsty se protáhly, a potom uchopily volant s takovou silou, že se Torr až podivil...
*

Do jejích slov se začal vkrádat chlad s představou končícího příjemného večera.
*

Ležela znehybnělá na břichu pod jeho těžkou váhou...
*

Drak se potom pokrčil a stočil a promluvil, ale ne na ni...
*

Nemohl odtrhnout oči od plných bradavek vibrujících životem...
*

Abby následovala blonďatou hlavu své sestřenice do dětského pokojíku...
*

Vzal ji do náruče, když spadla i košile...
*

Všimla si, že oba muži mají stejnou barvu, ale tento je trochu menší...
*

Ale když se rozkoukala, uviděla světlý mazlivý kožíšek stát na pohovce v póze egyptské sochy, jak na ni vyčítavě hledí...
*

Odborná literatura:
Výluh: Do půl litru rumu dáme vyluhovat půl litru rumu...

*

Snesl ji k sobě v medvědím objetí...
*

S ohromným úsilím udržela klidný hlad...
*

Nechtěla čaj, chtěla přestat myslet. Ale nebyla žádná cesta ke změně myšlení...
*

S tím nápadem se cítila, jako když má v sobě černou díru...
*

Jeho arogance ji úplně opařila...
*

Rick po ní hodil významný pohled...
*

Vydali se vstříc zářným výšinám rozkoše...
*

Jen tenké vrstvy oblečení zabraňovaly tomu, aby jiskřící těla nezačala hořet...
*

Pokoušela se sebrat zbytky rozumu do hrsti. Ale žádné nenašla...
*

Ještě nikdy nebyl tak vzrušen. Cítil, jak se chvěje po celém těle. V šílené touze po spojení stáhl hýždě a pevně zaútočil proti ní...
*

Odborná literatura:
Plijeme 2 šálky denně...
*

Když teď vyhledal její rty, prudce vsunul jazyk hluboko do jejích úst, ustoupil a znovu ho zasunul...
*

Její velká pevná ňadra narážela tvrdě na jeho hruď. Teď už byl žhavý. Žhavý a ohnivý...
*

Jeho ústa ji nepustila, ani když jí rozepínal šaty...
*

Její pronikavou inteligenci bičovala ctižádost...
*

Spolu s útrobami se v něm zahřálo pomyšlení, že by se přece jenom Bess rád otevřel...
*

Její malé citlivé vrcholky jako by ztěžkly napětím...
*

Svaly a kosti jako by jí zkapalněly...
*

Když se pomalu přiblížil k jejím rtům až na vzdálenost vlásku, zadržela dech a čekala, jestli vzrušující mrazení rozlévající se po celém těle bylo jen zdání...
*

Vzrušením jí ztvrdly bradavky. Patrik je stiskl mezi palcem a ukazováčkem a tahal za ně, až Jordanna zaklonila hlavu a toužebně naříkala...
*

Jeho kouřově šedé oči sály lehký nach Sašiných tváří...
*

Hned se s vámi rozběhnu do postele...
*

Důležitá je hlavně příležitost vyvalit na stoly všechno, co ukuchtila...
*

A ona je vítala stejně chtivě, poháněná nekorigovanou touhou, která se nečekaně vyřítila odkudsi z jejího nitra a vzala vrch...
*

Nemohlo to být horší než moje sny, které se mi zdají po tvých lojových plavkách...
*

Uhnula sklesle očima a snažila se uzavřít holá ňadra pod tenkou látku blůzky...
*

Zasípěl s vlasy svisajícími hluboko do očí...
*

K počítači usedla s vyloženou inflací slov na prstech...
*

Jeho oči se rozšířily, jejich beránčí třpyt se potáhl bronzem jeho pleti. Beze slova skopl pantofle...
*

Sklonila hlavu k Dougově hrudi a přilnula rty k hebkému pažitu na prsou. Její ruka přiživila jeho tuhost a radovala se z jeho síly. Je vůbec možné, že tohle je onen nástroj, který jí v minulosti přinesl tolik bolesti a pokoření?...
*

Její tělo se po posledním úctyhodném vzepětí definitivně upokojilo...
*

V průběhu noci se bouře sama odvála...
*

Když vcházela dovnitř, vzhlédl, ale oči neměl na vchodu, ale vedle, v pravém, tmavém roku u dveří...
*

Během několika málo dnů byli oba nastražení a napjatí jako lana...
*

Co je zač, že si myslí, že může jejich životy neustále držet na mušce?...
*

Jeho srdce se třáslo hrůzou, ale tělo bylo chladné a tuhé jako nástroj potenciálního vraha...
*

Jeho hlas postupně přešel v mocný kvil...
*

Vtiskl jí dlouhý polibek a v ní začala bublat výbušná radost...
*

Rukama ji hladil po vlasech a prsty si přidržoval její černovlasou hlavu, kdyby chtěla případně utéci...
*

"Vyloučíme-li sever, můžeme totéž udělat s jihem - to by byla cesta přímo do jámy lvové. Můžeme samozřejmě zamířit na východ do Norfolku, ale určitě bychom byli vypátráni, kdybychom se pokusili uniknout lodí."
"Proč ne vlakem?"
"Stanice budou nepochybně sledovány... Máte vy nějaký návrh?"
"Na příští křižovatce doleva," řekl...
*

Její vlastní touha způsobila, že její gesta byla lehce neohrabaná...
*

Ačkoli cítil, že je to bláznivé, vymáčkl Donovan nesouměrný úsměv zpátky k zírající Sereně...
*

Postavil se a při pohledu na ni přes tlustá skla mu svaly v obličeji jen hrály...
*

Donovan z ní divoce strhal zbytky oděvů a rozházel je po místnosti. Šílenství je pohltilo do svého sevření a stále hlouběji a hlouběji se nořili do mlhy, kde jediným pevným bodem byla vášeň. Jakýkoli důvod pro cokoli zmizel...
*

Zůstanete tady, kde budete bezpečný. Rychle vniknu dovnitř a stejnou cestou zase ven...
*

Všimla si jeho soustavného, ale dobře skrývaného pohledu a znenadání její prsa měkce zapadla do košíčků podprsenky...
*

Měl tvrdé zaoblené bicepsy jako čerstvé zralé ovoce. Cherish zadržela dech, když si uvědomila svou neočekávanou spontální touhu zakousnout se do jeho šťavnatých svalů, které i teď v klidu vypadaly impozantně...
*

Co se mohlo stát, prolétlo mu hlavou, snad se utopil nebo že by žralok?...
*

Podnikl všechny kroky k tomu, aby se ujistil že ho nikdo nepotká na ulici během jeho spirálovitého přibližování se k domu...
*

Najednou si uvědomila, že to stejně tak dobře může být kruté, nebezpečné a nikde neusazené individum bez cíle, které se rozšířilo po celé Střední Americe, a kterého je víc než přirozených nepřátel člověka...
*

Horlivě kopal lopatou kolem skalní stěny, vyhazuje ven spršky hlíny jako korečkové rypadlo...
*

Vstoupil dovnitř a vší silou zápolil s větry...
*

Encyklopedie (1995):
Naděje jsou vkládány také do Damiena Brodericka (1944) a George Turnera (1916)...
*

Neměl nic na hlavě, vítr si pohrával s jeho vlasy...
*

Čarodějka páchla tak silně a hustě a do hloubky a složitě jako liščí doupě...
*

Slunce zapadlo, a nad přístavem dlouho viselo růžovooranžové nebe, které se zvolna měnilo v rozžhavené uhlí...
*

Pohlédl na ni a všiml si, že se jí kolem úst usadil tvrdohlavý rys...
*

Vzdychla. Nemohla nic dělat, ale vždy se dalo dělat něco jiného...

* Nasbírali Vilma Kadlečková a Jam


Předchozí část | Další část | Obsah | Základna