Základna č. 8

Obsah


ZÁKLADNA

Literární revue příběhů, povídek a myšlenek

Číslo 8, 1997

Vydává SF&F WORKSHOP,
divize nakladatelství NOVÁ VLNA
Nopova 13, 615 00 Brno

Sekretář divize: Martin Žourek
Šéfredaktor české literární části: Václav Pícha
Šéfredaktor publicistické části: Tomáš Kohl
Odpovědný redaktor vydání: Michael Bronec
Redakční rada: Radan Březa, A. C. Delf, Pavel Kelča, Tomáš Kohl, Jiří Kulhánek, Jan Macháček, Jaroslava Nováková, Michal Polanský, Jana Rečková
Grafická úprava: Karel Soukup
Technická redakce: Miroslav Dvořák
Technická spolupráce: Zdeněk Hnát
Sazba a tisk: DaTaPrint Brno


ZÁKLADNA
Published SF&F WORKSHOP
A division of NOVÁ VLNA
Nopova 13, 615 00 Brno
Czech Republic
Europe
Earth
ISSN 1211-0299

Copyright: Edtion & design:
Základna