Základna č. 6Poděkování všem autorům a spolupracovníkům, kteří se na přípravě tohoto čísla Základny podíleli, opět za pouhopouhý symbolický kuřinec - jsou to:

C. Biedermannová, M. Cerrinová, J. Dvořáková, L. Freiová, I. Holzbachová, V. Kadlečková, M. Kryšková, A. Lekovská, J. Nováková, M. Novotná, I. Parobeková, J. Rečková, J. Srbová, Z. Žourková, F. Brooker, R. Březa, A. C. Delf, M. Dvořák, B. Kalashnikow, D. Knight, M. Kocián (POLARIS), J. Macháček, P. Mikuláštík, J. Ondroušek, J. T. Pelech, V. Pícha, R. Podaný, Z. Rampas, K. Soukup, B. Svoboda (POLARIS), V. Tekverk, K. Šlajsna, M. Žourek


ZÁKLADNA

Vydává SF&F WORKSHOP - divize nakladatelství NOVÁ VLNA
Šéfredaktor literární části: Václav Pícha, LD ČSSFF
Redakční rada LD ČSSFF: Radan Březa, A. C. Delf, Tomáš Kohl, Jiří Kulhánek, Roman Madala, Jaroslava Nováková, Michal Polanský, Jana Rečková, Jana Srbová, Jan Urban, Jana * Výrašteková
Šéfredaktor publicistické části: Fred Brooker, E-mail: halloran@chemi.muni.cz
Jazyková redakce: Markéta Novotná, Jana Srbová & Jan "Jam" Oščádal
Odborná spolupráce: Jarmila Dvořáková & Jan "Jam" Oščádal
Sekretář redakce: Martin Žourek
Grafická úprava: Karel Soukup
Technická redakce: Miroslav Dvořák
Technická spolupráce: Zdeněk Hnát
Sazba a tisk: DaTaPrint Brno
ISSN 1211-0299
Published SF&F WORKSHOP A division of NOVÁ VLNA
Dobrovského 38, 612 00 BRNO, Czech Republic, Europe, Earth, Galaxy
Základna